fbpx

A KATEGORIJA

Podrazumeva upravljanje motociklima i teškim triciklima snage motora veće od 35 kW.

Pravo obuke i polaganja A kategorije kandidati mogu steći na dva načina:

 • Da su navršili 23 godine života za početak obuke, a 24 godine života za pristupanje polaganju praktičnog dela ispita;
 • Da poseduju A2 kategoriju u trajanju od najmanje 2 godine. U tom slučaju kandidat može izaći na ispit A kategorije sa navršenih 20 godina života.

Za obuku i polaganje vozačkog ispita kategorije A, auto škola ima koristi motocikl marke KAWASAKI RN -6N.

OBUKA

 • 40 časova teorijske obuke
 • polaganje teorijskog ispita
 • 20 časova praktične obuke
 • polaganje praktičnog ispita.
 • nema teorijsku obuku
 • polaganje teorijskog ispita
 • 7 časova praktične obuke
 • polaganje praktičnog ispita.
 • 7 časova teorijske obuke
 • polaganje teorijskog ispita
 • 20 časova praktične obuke
 • polaganje praktičnog ispita.

PRIJAVA

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:
 • važeću ličnu kartu (čiji se ispis radi u kancelariji auto škole);
 • na uvid vozačku dozvolu na osnovu koje bismo pristupuli skraćenom programu (ukoliko kandidat poseduje neku od kategorija za upravljanje motormim vozilom).
 • lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.

Kontakt centar

Kako da se prijavim za obuku?

Kontaktirajte nas za sve informacije ili nas posetite i započnite svoj put do vozačke dozvole

  Lokacije:

   

  Đorđa Andrejevića Kuna 60
  018/ 572-634
  069/ 11 66 199
   
   
  Bulevar Nemanjića 25 lokal 55
  018/ 57 47 57

   

   
   
  Email:
  auto.skola.reli@gmail.com

  Copyright © 2020 Reli Auto Škola. All Rights Reserved.