fbpx

UČINIMO
SAOBRAĆAJ
BEZBEDNIJIM

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti - CPC

Mi smo registrovani Centar za sprovođenje početnih i periodičnih obuka za dobijanje CPC (sertifkata profesionalne kompetentnosti) profesionalnih vozača za prevoz tereta i prevoz putnika. Rešenje za obavljanje delatnosti sprovođenja obuke za sticanje početne kvalifiikacije i periodičnih obuka vozača izdala je Agencija za bezbednost saobraćaja sa brojem: 225-03-00460/2020-04, od 06.05.2020. godine.

30.12.2019. godine stupio na snagu član Zakona o bezbednosti saobraćaja koji definiše da profesionalni vozač ne može upravljati motornim vozilom ukoliko ne poseduje CPC i kvalifikacionu karticu vozača.

Članom 203., stav 7. i 8. definisano je da stečena licenca profesionalnog vozača ima rok važenja od pet godina i obnoviće se vozaču ako je prisustvovao obaveznim seminarima unapređenja znanja (periodična obuka).

Pomenuti član propisuje da ukoliko vozač, nakon pet godina (koliki je rok važenja kvalifikacione kartice), želi da nastavi da se bavi upravljanjem motornim vozilom kao osnovnim zanimanjem, mora pohađati pet seminara unapređenja znanja (periodična obuka).

Predviđeno je da vozač pohađa jedan seminar godišnje, u trajanju od 7 nastavnih časova sprovedenih u jednom danu.
Ukoliko vozač u jednoj godini ne odsluša seminar unapređenja znanja, Pravilnikom je navedeno da isti može nadoknaditi slušenjem dva seminara u narednoj godini. S tim što će se priznati najviše dva seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada. Vozač ne može odslušati tri, četiri ili pet seminara u istoj kalendarskoj godini, što navodi na odgovornost pri prijavi seminara, ne bi li se izbegli problemi oko kasnijeg produžavanja licence.

Bliži uslovi u pogledu sticanja i produžavanja serifikata o stručnoj konpetentnost propisani su Pravilnikom o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (“Službeni glasnik RS”, broj 102 od 21. decembra 2018.).

Vozače je moguće organizovati da pohađaju seminar radnim danima ili vikendom, mogu se raščlaniti u više grupa, ili pohađati seminar koji će biti sproveden u zatvorenom krugu samo vozača iz jedne kompanije, ili uz pridruživanje već formiranoj grupi.

Troškove pohađanja seminara, kao i troškove organizacije za koju je zadužena Agencija za bezbednost saobraćaja, vozači mogu platiti kao fizička lice, a takođe ih je moguće platiti i sprovesti kao trošak pravnog lica.

Ukoliko sa Vaše strane postoji zainteresovanost za pohađanjem periodične obuke profesionalnih vozača zaposlenih u Vašoj kompaniji, budite slobodni da nas kontaktirate.
­­­­­­­­­­

Kontakt centar

Kontaktirajte nas za više informacija

Tu smo za sva vaša pitanja

  Lokacije:

  Bulevar Nemanjića 25 lokal 55

  Kontakt telefoni:

  018 57 47 57

  069 55 15 000

  Email
  cpc.centar@reli.rs

  Copyright © 2020 Reli Auto Škola. All Rights Reserved.