fbpx

KAKO DOBITI ILI PRODUŽITI LICENCU ZA PROFESIONALNOG VOZAČA?

CPC centar

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) za prevoz tereta i putnika

AUTO ŠKOLA RELI

Ko su profesionalni vozači?

Profesionalni vozač je onaj čije je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, i to kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E i koji za obavljanje svog posla mora imati stečenu kvalifikacionu karticu.

Kome je potreban CPC?

Vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koji obavlja javni prevoz, da bi obavljao poslove tog zanimanja, mora posedovati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozača (sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti – Cercificate of Professional Competence – CPC).

Kome nije potreban CPC?

Vozačima koji upravljaju sledećom vrstom vozila: vojna, vatrogasna, i vozila policije; vozila za vanredne situacije ili akcije spašavanja; ona čija brzina ne prelazi 45km/h, koja obavljaju obuku kandidata za vozače, C1 i D1 kada obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, vozila za prevoz materijala ili opreme u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja

Koliko važi i kako se obnavlja CPC kartica?

Rok važenja kvalifikacione kartice je 5 godina. Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Koja vrsta sertifikata vam je potrebna?

Na linkovima možete saznati koja vrsta obuke Vam je potrebna

Zašto CPC sertifikat?

Benefiti CPC licence

Pored uskladjenosti sa zakonskim obavezama, kroz niz seminara imate priliku da obnovite znanja i veštine koje su vam izuzetno korisne za obavljanje posla. Budite pravi profesionalac za volanom

Benefiti CPC licence

Teme seminara

Seminar I
2020 - Aktuelni propisi iz oblasti transporta tereta i transporta putnika
Seminar II
2021. - Radno vreme vozača, primena analognih i digitalnih tahografa

Kroz niz predavanja trudimo se da vam ukažemo na sve bitne stvari, propise koje koristite svaki dan

Seminari za CPC karticu

Kazne za pravna i fizička lica

Sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti – CPC obavezan je za sve profesionalne vozače, bilo da se radi o prevozu terata ili prevozu putnika.
Propisane kazne za nepoštovanje ovih propisa kreću se od 40.000 din za fizička lica, do 500 000 za preduzetnike i čak do 800 000 za preduzeća.

0 +
Od
0
DO
Kazne za voznju bez CPC licence

Prijave za CPC seminar

Prilikom organizacije seminara pridržavamo se svih mera i preporuka za zaštitu od Korona virusa.

Vozače je moguće organizovati da pohađaju seminar radnim danima ili vikendom, mogu se raščlaniti u više grupa, ili pohađati seminar koji će biti sproveden u zatvorenom krugu samo vozača iz jedne kompanije, ili uz pridruživanje već formiranoj grupi

Troškove pohađanja seminara, kao i troškove organizacije za koju je zadužena Agencija za bezbednost saobraćaja, vozači mogu platiti kao fizička lice, a takođe ih je moguće platiti i sprovesti kao trošak pravnog lica, na osnovu potpisanog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Često postavljana pitanja

Ukoliko imate dodatnih nedoumica u vezi licence za profesionalne vozače, možete da pročitate priručnik za polaznike ili nas pozvati na 018 57 47 57 ili 069 55 15 000

Da, na ovom linku možete pročitati odgovore na sva pitanja i nedoumice oko polaganja CPC seminara i ispita

Rok važenja kvalifikacione kartice je 5 godina. Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača, počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka. Periodična obuka se sprovodi pohađanjem obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, prosečno jedan seminar godišnje, prema Programu za sticanje početnog i periodičnog CPC. Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova od kojih najviše 2 časa mogu biti praktična, a koja se mogu izvoditi i na simulatoru. Seminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a sve u cilju poboljšanja i proširenja znanja, kao i praktičnih veština vozača. U toku jedne kalendarske godine vozaču će se priznati najviše 2 seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.

Vozač koji nakon 30. decembra 2019. stekne pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E U OBAVEZI JE DA :

 • Završi propisanu osnovnu obuku
 • Položi stručni ispit

Osnovna obuka može biti organizovana kao:

 • Osnovna obuka u trajanju od najmanje 280 nastavnih časova Osnovnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji nije stekao najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju. Vozač u toku 280 nastavnih časova osnovne obuke mora individualno da upravlja vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 20 praktičnih časova.

 

 • Osnovna ubrzana obuka u trajanju od najmanje 140 nastavnih časova Osnovnu ubrzanu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji je stekao najmanje srednje trogodišnje obrazovanje bilo kog obrazovnog profila, osim obrazovnog profila vozač motornih vozila. Vozač u toku 140 nastavnih časova osnovne ubrzane obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 10 praktičnih časova.

 • Dodatna obuka u trajanju od najmanje 70 nastavnih časova Dodatnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne obuke (280 nastavnih časova), a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto. Vozač u toku 70 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 5 praktičnih časova.

 • Dodatna obuka u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova Dodatnu obuku za sticanje početnog CPC pohađa vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta na osnovu osnovne ubrzane obuke (140 nastavnih časova) ili na osnovu priznate početne kvalifikacije, a želi da obavlja i prevoz putnika i obrnuto. Vozač u toku 35 nastavnih časova dodatne obuke mora individualno upravljati vozilom odgovarajuće kategorije najmanje 3 praktična časa.

 • Dopunska obuka u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova Dopunsku obuku u trajanju od najmanje 14 nastavnih časova pohađa vozač koji nije položio stručni ispit za sticanje početnog CPC u roku od godinu dana od dana izdavanja potvrde o završenoj obuci za sticanje početnog CPC.
 •  
 •  
 •  

Nakon završene obuke za CPC, vozač podnosi Agenciji za bezbednost saobraćaja prijavu za polaganje stručnog ispita. Uz prijavu za polaganje ispita, vozač prilaže dokaz o uplati troškova za polaganje stručnog ispita.
Stručni ispit za CPC se orgnizuje u prostorijama Centra za CPC, u kome je vozač pohađao nastavu.

Stručni ispit se polaže pred tročlanom komisijom koju obrazuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Sručni ispit traje dva sata i realizuje se putem testa koji može biti u pisanoj formi ili na računaru.
Prilikom polaganja ispita vozač mora kod sebe imati javnu ispravu sa fotografijom iz koje se može utvrditi njegov identitet.

Stručni ispit traje dva sata i sastoji se od:

 • Pitanja sa više ponuđenih odgovora, pitanja koja zahtevaju direktan odgovor ili kombinacija ovih vrsta pitanja
 • Zadatka sa praktičnim primerom (studija slučaja).

Vozač koji je stekao početni CPC za prevoz tereta, a želi da obavlja i prevoz putnika, i obrnuto, mora položiti deo stručnog ispita koji nije polagao.
Pitanja sadržana na stručnom ispitu moraju da obuhvate sve module utvrđene Programom za sticanje početnog i periodičnog CPC.
Rezultati ispita objavljuju se na internet stranici Agencije za bezbednost najkasnije sedam dana od datuma polaganja ispita.
Vozač je položio stručni ispit ako je ostvario najmanje 75% od ukupnog broja predviđenih bodova. Ukoliko vozač ne položi stručni ispit, ima prava da podnese zahtev da izvrši uvid u svoj test, na osnovu koga je komisija dužna da ukaže na greške koje je činio.

Da, moguće je pohadjati seminar nezavisno od toga da li želite prijaviti kao fizičko lice ili ste prijavljeni od strane kompanije. 

Troškove pohađanja seminara, kao i troškove organizacije za koju je zadužena Agencija za bezbednost saobraćaja, vozači mogu platiti kao fizička lice, a takođe ih je moguće platiti i sprovesti kao trošak pravnog lica, na osnovu potpisanog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.​

Seminar unapredjenja znanja obavezan je za sve vozače koji poseduju kvalifikacionu karticu, nezavisno od toga da li se trenutno bave delatnošću putnika ili robe, i nezavisno od načina sticanja početne kvalifikacije

O NAMA

Auto škola Reli osnovana je 1998. godine. Od tada do danas osposobljeno je više hiljada kandidata za vozače AM, A1, A2, A, B, C, CE i D kategorija. Zahvaljujući zalaganju stručnih kadrova, neprestanom uvođenju inovacija, metodičkom pristupu obuci, brojnim seminarima unapređenja znanja koje zaposleni redovno pohađaju, tim auto škole postiže izuzetno visoke rezultate u svim segmentima osposobljavanja. Od 2020. godine auto škola Reli proširuje delokrug svog rada. Pored obuke kandidata za vozače AM, A1, A2, A i B kategorija za koje se opredelila, auto škola dopunjuje svoju delatnost sprovođenjem obuke za sticanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti profesionalnih vozača (CPC).

"Tokom obuke najviše mi se dopala želja i spremnost predavača da nam približe i dočaraju svaku situaciju i nejasnoću tokom predavanja. Hvala na odličnoj organizaciji, prijatno provedenom vremenu."

Aleksandar trišović

"Naučio sam sve ono što do sada nisam znao, očekujem da položim stručni ispit za sticanje CPC sertifikata, pošto su nas predavači dobro obučili."

milan živadinović

"Obuka je organizovana na profesionalan način, očekivao sam da usavršim postojeće znanje. Dopao mi se ambijent i profesionalnost predavača, a stečena nova znanja ću takođe primenjivati u praksi."

ivan ranđelović

Kontakt centar

Želite da saznate više?

Odaberite način kako da nas kontaktirate i mi ćemo vam odgovoriti na sva pitanja u kratkom roku

  Lokacije:

  Bulevar Nemanjića 25 lokal 55

  Kontakt telefoni:

  018 57 47 57

  069 55 15 000

  Email
  cpc.centar@reli.rs

  Copyright © 2020 Reli Auto Škola. All Rights Reserved.